1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng độ phân giải cao (500 x đến 5000 x)

VH-Z500R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z500R

Độ phóng đại

500 x, 1000 x, 2000 x, 3000 x, 5000 x*1

Trường quan sát

Ngang

500 x: 610 µm
1000 x: 305 µm
2000 x: 152 µm
3000 x: 102 µm
5000 x: 61 µm

Dọc

500 x: 457 µm
1000 x: 229 µm
2000 x: 114 µm
3000 x: 76 µm
5000 x: 46 µm

Chéo

500 x: 762 µm
1000 x: 381 µm
2000 x: 191 µm
3000 x: 127 µm
5000 x: 76 µm

Khoảng cách đo được

4,4 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi