1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng độ phóng đại cao ánh sáng kép (250 x đến 2500 x)

VH-Z250R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z250R

Độ phóng đại

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1

Trường quan sát

Ngang

250 x: 1,22 mm
300 x: 1,02 mm
500 x: 0,61 mm
1000 x: 0,31 mm
1500 x: 0,2 mm
2000 x: 0,15 mm
2500 x: 0,12 mm

Dọc

250 x: 0,92 mm
300 x: 0,76 mm
500 x: 0,46 mm
1000 x: 0,23 mm
1500 x: 0,15 mm
2000 x: 0,11 mm
2500 x: 0,09 mm

Chéo

250 x: 1,52 mm
300 x: 1,27 mm
500 x: 0,76 mm
1000 x: 0,38 mm
1500 x: 0,25 mm
2000 x: 0,19 mm
2500 x: 0,15 mm

Khoảng cách đo được

6,5 mm

*1 Khi được hiển thị trên màn hình 15 inch tiêu chuẩn.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi