1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng universal (100 x đến 1000 x)

VH-Z100UR

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z100UR

Độ phóng đại

100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1

Trường quan sát

Ngang

100 x: 3,05 mm
200 x: 1,53 mm
300 x: 1,02 mm
500 x: 0,61 mm
700 x: 0,44 mm
1000 x: 0,30 mm

Dọc

100 x: 2,28 mm
200 x: 1.14 mm
300 x: 0,76 mm
500 x: 0,46 mm
700 x: 0,33 mm
1000 x: 0,23 mm

Chéo

100 x: 3,81 mm
200 x: 1,90 mm
300 x: 1,27 mm
500 x: 0,76 mm
700 x: 0,54 mm
1000 x: 0,38 mm

Khoảng cách đo được

25 (20*2) mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.
*2 Có gắn Khối cơ bản ánh sáng kép (OP-88164) và Chiếu sáng có thể điều chỉnh (OP-72402) .

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi