1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng phạm vi rộng (100 x đến 1000 x)

VH-Z100R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z100R

Độ phóng đại

100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1

Trường quan sát

Ngang

100 x: 3,05 mm
200 x: 1,53 mm
300 x: 1,02 mm
500 x: 0,61 mm
700 x: 0,44 mm
1000 x: 0,30 mm

Dọc

100 x: 2,28 mm
200 x: 1.14 mm
300 x: 0,76 mm
500 x: 0,46 mm
700 x: 0,33 mm
1000 x: 0,23 mm

Chéo

100 x: 3,81 mm
200 x: 1,90 mm
300 x: 1,27 mm
500 x: 0,76 mm
700 x: 0,54 mm
1000 x: 0,38 mm

Khoảng cách đo được

25 (20*2) mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.
*2 Có gắn Khối cơ bản ánh sáng kép (OP-88164) và Chiếu sáng có thể điều chỉnh (OP-72402) .

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi