1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x)

VH-Z00T

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z00T

Độ phóng đại

0,1 x, 0,5 x, 1 x, 5 x, 10 x, 30 x, 50 x*1

Trường quan sát

Ngang

0,1 x: 3200 mm
0,5 x: 640 mm
1 x: 320 mm
5 x: 61 mm
10 x: 30,5 mm
30 x: 10,2 mm
50 x: 6.1 mm

Dọc

0,1 x: 2400 mm
0,5 x: 480 mm
1 x: 240 mm
5 x: 45,5 mm
10 x: 22,8 mm
30 x: 7,6 mm
50 x: 4,6 mm

Chéo

0,1 x: 4000 mm
0,5 x: 800 mm
1 x: 400 mm
5 x: 76,2 mm
10 x: 38.1 mm
30 x: 12,7 mm
50 x: 7,6 mm

Khoảng cách đo được

0,1 x: Ongeveer 7700 mm
0,5 x: Ongeveer 1500 mm
1 x: Ongeveer 720 mm
5 x, 10 x, 30 x, 50 x: 95 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi