1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Gắn kèm ống kính nòng thực

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Gắn kèm ống kính nòng thực

VH-BA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-BA

Ống kinh được hỗ trợ

VH-B18, VH-B27, VH-B40, VH-B55, VH-B100

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi