Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)

Sê-ri VH lens

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Ống kính nòng thực - VH-B27