Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)

Sê-ri VH lens

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Ống kính nòng thực VH-B100

VH-B100 - Ống kính nòng thực

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-B100

Loại

Ống kính kính ngắm

Kèm theo ống kính ngắm thu phóng

VH-BA

Đường kính ngoài

Khi chỉ có ống kính ngắm/Khi có lắp đặt ống bảo vệ

ø10,0 mm*1

Khi có lắp đặt Ống ngắm bên

ø10,5 mm *1

Chiều dài thực tế

276 mm

Góc quan sát

35°

Độ phóng đại quan trắc tối đa

135x*2

Phạm vi ngắm tối thiểu

2,2 mm*3

Khoảng cách đo được

5 mm trở lên

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C

*1 Giá trị trong ngoặc là khi có lắp đặt ống bảo vệ.
*2 Độ phóng đại ở xung quanh trung tâm màn hình giám sát 15 inch.
*3 Góc ngắm ngang

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác