Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số

Sê-ri LS-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Models Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số Sê-ri LS-7000

Sản phẩm

LS-7001 - Bộ điều khiển, không có chức năng màn hình hiển thị

LS-7001

Bộ điều khiển, không có chức năng màn hình hiển thị

LS-7601 - Bộ điều khiển, có chức năng màn hình hiển thị

LS-7601

Bộ điều khiển, có chức năng màn hình hiển thị

LS-7010 - Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7010

Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7010M - Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7010M

Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7030 - Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7030

Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7030M - Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7030M

Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7070 - Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7070

Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7070M - Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

LS-7070M

Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị

CA-U4 (CA-U4#) - Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-U4 (CA-U4#)

Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

OP-42225 - Bảng điều khiển, Màn hình hiển thị tiếng Anh

OP-42225

Bảng điều khiển, Màn hình hiển thị tiếng Anh

LS-C10AM - Cáp camera bộ điều khiển đầu 10 m

LS-C10AM

Cáp camera bộ điều khiển đầu 10 m

LS-C30AM - Cáp camera bộ điều khiển đầu 30 m

LS-C30AM

Cáp camera bộ điều khiển đầu 30 m

LS-C3AM - Cáp camera bộ điều khiển đầu 3 m

LS-C3AM

Cáp camera bộ điều khiển đầu 3 m

LS-S11 - Đế đỡ nguồn điện cung cấp, không có cáp nguồn

LS-S11

Đế đỡ nguồn điện cung cấp, không có cáp nguồn

OP-96369 - 25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

OP-96369

25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân