Việt Nam

Đạt độ chính xác cao trong đo lường trên dây chuyền

Đo lường đáng tin cậy đối với cả các thay đổi nhỏ bằng cách phơi sáng liên tục

Phương pháp quét laser

Gương hình đa giác xoay và quét laser để thực hiện đo lường. Khi mục tiêu di chuyển, sẽ luôn có các phần không thể đo được như dưới đây.

Hệ thống quang học mới (Sê-ri LS-7000)

Vì hệ thống quang học mới sử dụng phơi sáng liên tục và không có gương xoay để đo mục tiêu, hệ thống này sẽ phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong mục tiêu. Điều này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu đo theo dòng tốc độ cao nhờ giảm nhịp thời gian sản xuất.

Có thể phát hiện một cách đáng tin cậy những thay đổi tạm thời vì phép đo dựa trên giá trị trung bình trong thời gian phơi sáng.

Xử lý camera không bị lệch trục quang

Phương pháp quét laser

Đường laser bị lệch tùy theo độ chính xác bề mặt của mỗi bề mặt của gương đa giác quét.

Đường quét laser thay đổi đối với từng mẫu.

Hệ thống quang học mới (Sê-ri LS-7000)

Với phương pháp quét laser, sự thay đổi của xoay động cơ sẽ trở nên lớn hơn theo thời gian.
Khi sử dụng thiết bị càng lâu thì sự thay đổi trong đường quét laser càng lớn hơn.
Điều này khiến hệ thống cần điều chỉnh và thường làm tăng chi phí và thời gian lãng phí.

Vì không có bề mặt gương chuyển động, hệ thống sẽ đo cùng một vùng cho mọi mẫu.

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp