Panme đo quét Laser tốc độ cao

Sê-ri LS-5000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.