Panme đo quét Laser tốc độ cao

Sê-ri LS-5000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Đầu nối ngõ vào/ra 5 m dành cho LB-B1 - OP-42178