Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser CCD

Sê-ri LK

Mẫu này đã ngưng sản xuất.