1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Cảm biến li độ laser
  5. Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser CCD
  6. Các mẫu
  7. Đầu cảm biến đến Cáp bộ điều khiển

Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser CCDSê-ri LK

Đầu cảm biến đến Cáp bộ điều khiển

LK-C5

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo