Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser CCD với tốc độ, độ chính xác cao

Sê-ri LK-G3000

Catalogue Tải Catalogue về

Models Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser CCD với tốc độ, độ chính xác cao Sê-ri LK-G3000

Sản phẩm

LK-G3000 - Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN

LK-G3000

Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN

LK-G3001 - Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN

LK-G3001

Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN

LK-G3001P - Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP

LK-G3001P

Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP

LK-G3001PV - Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP

LK-G3001PV

Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP

LK-G3001V - Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN

LK-G3001V

Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN

LK-G10 - Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt tia nhỏ

LK-G10

Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt tia nhỏ

LK-G15 - Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt rộng

LK-G15

Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt rộng

LK-G152 - Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ

LK-G152

Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ

LK-G157 - Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt rộng

LK-G157

Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt rộng

LK-G32 - Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt tia nhỏ

LK-G32

Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt tia nhỏ

LK-G37 - Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt rộng

LK-G37

Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt rộng

LK-G402 - Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ

LK-G402

Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ

LK-G407 - Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt rộng

LK-G407

Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt rộng

LK-G502 - Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt tia nhỏ

LK-G502

Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt tia nhỏ

LK-G507 - Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt rộng

LK-G507

Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt rộng

LK-G82 - Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt tia nhỏ

LK-G82

Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt tia nhỏ

LK-G87 - Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt rộng

LK-G87

Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt rộng

CA-U4 (CA-U4#) - Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-U4 (CA-U4#)

Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

OP-51657 - Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

OP-51657

Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

LK-F1 - Bộ lọc ND dành cho LK-G30/35 hoặc LK-G80/85

LK-F1

Bộ lọc ND dành cho LK-G30/35 hoặc LK-G80/85

LK-F2 - Bộ lọc ND dành cho LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, LK-G500/505

LK-F2

Bộ lọc ND dành cho LK-H150/155, LK-G150/155, LK-G400/405, LK-G500/505

OP-26401 - Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-26401

Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-51653 - Vỏ bọc bảo vệ bảng hiển thị

OP-51653

Vỏ bọc bảo vệ bảng hiển thị

OP-96369 - 25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

OP-96369

25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân