Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser

Sê-ri LB

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng - Sê-ri IL

Cáp đầu cảm biến 3 m LB-C3

LB-C3 - Cáp đầu cảm biến 3 m

Các mẫu khác