Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser

Sê-ri LB

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng - Sê-ri IL

Bộ thiết bị khuếch đại LB-72

LB-72 - Bộ thiết bị khuếch đại

Thông số kỹ thuật

Mẫu

LB-72

Loại

Loại có độ phân giải cao

Khoảng cách tham chiếu

40 mm

Khu vực đo

±10 mm

Ngõ ra

Loại laser

FDA (CDRH) 21CFR Phần 1040.10

lớp IIIb sản phẩm laser

IEC60825-1

lớp 1 sản phẩm laser

Nguồn sáng

Khoảng thời gian xung

15 µs

Chiều dài bước sóng

780 nm

Ngõ ra

3.0 mW (FDA (CDRH) Part 1040.10)
1.0 mW (IEC 60825-1)

Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu)

ø1,0 mm

Tuyến tính (với giấy trắng)

1% của F.S.*1

Độ phân giải (ở chế độ LO với giấy
màu trắng tại cự ly tham chiếu)

2 µm (60 ms), 15 µm (2 ms), 50 µm (0.15 ms)

*1 Khi phạm vi đo là 80mm (LB-12W: 20 mm). Mục tiêu: giấy bóng mờ màu trắng

Các mẫu khác