Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser

Sê-ri LB

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Bộ cảm biến Laser Analog CMOS đa chức năng - Sê-ri IL

Bộ thiết bị khuếch đại LB-300

LB-300 - Bộ thiết bị khuếch đại

Thông số kỹ thuật

Mẫu

LB-300

Khoảng cách tham chiếu

300 mm

Khu vực đo

±100 mm

Nguồn sáng

Ngõ ra

Cực đại 15 mW

Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu)

1.2 x 2.5 mm*1

Tuyến tính (với giấy trắng)

0,4% của F.S.*2

Độ phân giải (ở chế độ LO với giấy
màu trắng tại cự ly tham chiếu)

50 µm (LO)

*1 Spot diameter was measured with the target at the reference distance.
*2 Đường kính vệt được đo với mục tiêu tại khoảng cách tham chiếu.

Các mẫu khác