Models Tốc độ cao, Độ chính xác cao Sê-ri EX-V

Sản phẩm

OP-21445 - Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 0.5 mm & 1 mm

OP-21445

Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 0.5 mm & 1 mm

OP-21446 - Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 2 mm

OP-21446

Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 2 mm

OP-21447 - Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 5 mm

OP-21447

Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 5 mm

OP-21448 - Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 10 mm

OP-21448

Miếng đệm bằng gốm để sử dụng 10 mm

OP-26401 - Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-26401

Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-42107 - Nguồn điện cung cấp chuyển đổi nhỏ

OP-42107

Nguồn điện cung cấp chuyển đổi nhỏ

OP-96369 - 25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

OP-96369

25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân