1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT
  5. Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số đa năng
  6. Các mẫu
  7. Nguồn điện cung cấp chuyển đổi nhỏ

Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số đa năngSê-ri GT

Nguồn điện cung cấp chuyển đổi nhỏ

OP-86915

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo