1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT
  5. Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao
  6. Các mẫu
  7. AT2-53 đặt hàng riêng

Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác caoSê-ri AT2

AT2-53 đặt hàng riêng

AT2-53SO(5927)

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo