1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT
  5. Bộ cảm biến độ dịch chuyển loại tiếp xúc
  6. Các mẫu
  7. Công tắc cần gạt với đường kính 0,8

Bộ cảm biến độ dịch chuyển loại tiếp xúcSê-ri AT

Công tắc cần gạt với đường kính 0,8

OP-98272

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo