Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh độ chính xác cao

Sê-ri LM

Catalogue Tải Catalogue về

Biểu đồ điều chỉnh bàn soi OP-88367

OP-88367 - Biểu đồ điều chỉnh bàn soi

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác