Marking Builder 3 Version 4 (2D) MB3-H2D4-DVD

MB3-H2D4-DVD - Marking Builder 3 Version 4 (2D)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

MB3-H2D4-DVD

Loại

Phần mềm cài đặt và chỉnh sửa 2D Marking Builder 3 Phiên bản 4*1 (khoảng cách tiêu cự, hiệu chỉnh độ nghiêng, vệt biến đổi, điều chỉnh con trỏ khoảng cách)

Hệ điều hành được hỗ trợ

Windows 10, 8.1, 8, 7 (SP1 trở lên) *2

Ngôn ngữ được hỗ trợ

tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Ý

*1 Marking Builder 3 Phiên bản 2 và Phiên bản 3, Marking Builder 2 Phiên bản 7 cũng đã có mặt trên thị trường.
*2 Windows là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác