Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng - MD-X2520A

Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) MD-X1520C

MD-X1520C - Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc)

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác