Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Mô-đun an toàn laser MD-C1

MD-C1 - Mô-đun an toàn laser

  • Khắc CE
  • CSA

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác