1. Trang chủ
 2. Các sản phẩm
 3. Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser
 4. Máy khắc laser
 5. Máy khắc bằng Laser Hybrid 3 Trục
 6. Các mẫu
 7. Marking Builder 3 Phiên bản 2 (2D)

Máy khắc bằng Laser Hybrid 3 TrụcSê-ri MD-X

Marking Builder 3 Phiên bản 2 (2D)

MB3-H2D2-DVD

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
 • Marking-Central.com
 • Laser Marking Library
 • Hỗ trợ sản phẩm Marking Builder Plus
 • Hỗ trợ sản phẩm Marking Builder 3
 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser