Bảng điều khiển chung MC-P1

MC-P1 - Bảng điều khiển chung

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

MC-P1

Loại

Bàn giao tiếp

Mẫu được hỗ trợ

Sê-ri MD-X, Sê-ri MD-F, Sê-ri MD-T, Sê-ri MD-S, Sê-ri MD-V, Sê-ri ML-Z, Sê-ri ML-G

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C

Nhiệt độ lưu trữ

-10 đến +60 °C (Không đóng băng)

Độ ẩm xung quanh để lưu trữ

30 đến 85% RH (không ngưng tụ)

Độ ẩm môi trường xung quanh

30 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Khối lượng

2,0 kg

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác