1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối lắp ghép)
  5. Bộ điều khiển khả lập trình
  6. Các mẫu
  7. Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-7000

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-C32XC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-C32XC

Loại

Khối ngõ vào

Chế độ kết nối ngoài

Đầu nối (Đặc điểm kỹ thuật MIL)*1

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

32 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC, Chế độ 5 VDC

Điện áp ngõ vào tối đa

26,4 VDC

Điện áp ngõ vào định mức

Chế độ 24 VDC: 24 VDC 5,3 mA, Chế độ 5 VDC: 5 VDC 1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

Chế độ 24 VDC: 19 V, Chế độ 5 VDC: 3,5 V

TẮT dòng điện cực đại

Chế độ 24 VDC: 1,5m A

TẮT điện áp tối đa

Chế độ 5 VDC: 1,5 V

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*2

Hằng số thời gian ngõ vào

[Thời gian ngõ vào 25 µs] OFF đến ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON đến OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[Thời gian ngõ vào 300 µs*3] OFF đến ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON đến OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[Thời gian ngõ vào 1 ms] OFF đến ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON đến OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[Thời gian ngõ vào 10 ms] OFF đến ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON đến OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(Chuyển mạch 4 tầng)

Trở kháng ngõ vào

4,3 kΩ

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 15 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 110 g

*1 Đính kèm theo đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224, nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 được cung cấp.
*2 2 cổng chung của KV-B16XC, KV-C32XC mạch ngắn bên trong.
*3 Có thể cài đặt khi chỉ KV-5500/KV-5000/3000 được kết nối Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển