Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng - KV-C32TD

Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) KV-C32TA

KV-C32TA - Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác