1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối lắp ghép)
  5. Bộ điều khiển khả lập trình
  6. Các mẫu
  7. Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-7000

Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KV-C32TA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển