Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp KV-RC8BXT

KV-RC8BXT - Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác