Khối EtherNet/IP® KV-EP21V

KV-EP21V - Khối EtherNet/IP®

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

KV-EP21V

Loại

Khối EtherNet/IP®

Ứng dụng PC

Số lượng ổ cắm: TCP 8/UDP 0, Số cổng: 8,500 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*1

Giao tiếp liên kết mức cao hơn

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 8,501 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Giao tiếp giao thức MC

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 5,000 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Kết nối VT3

Số lượng ổ cắm: TCP 0/UDP 1, Số cổng: 8,502 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

Máy chủ FTP

Số lượng ổ cắm: TCP 4, Số cổng: 20, 21

Điều chỉnht tự động dữ liệu đồng hồ

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 123

Gửi và nhận Mail (SMTP, POP3)

Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 25, 110

DNS

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 53

Máy khách FTP

Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 20, 21 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

Liên kết PLC đơn giản

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 5,001 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,536)

Chức năng giao tiếp chu kỳ EtherNet/IP®

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 2,222

Chức năng giao tiếp tin báo EtherNet/IP®

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 44,818

Khối CPU có thể kết nối

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 100 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 Trong giao tiếp liên kết cao hơn và giao tiếp giao thức MC, ổ cắm TCP và ổ cắm UDP có thể được sử dụng cùng lúc.
*3 Trong giao tiếp liên kết cao hon và giao tiếp giao thức MC, lên đến 15 ổ cắm TCP có thể được sử dụng.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác