Bộ thiết bị điều khiển Sê-ri CU

Sê-ri CU - Bộ thiết bị điều khiển

Khối ngõ vào đơn giản với nguồn điện cung cấp cho cảm biến