1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. Động cơ
  5. Hệ thống Servo AC
  6. Các mẫu
  7. Trục thẳng, Tuyệt đối, 2 kW

Hệ thống Servo ACSê-ri SV

Trục thẳng, Tuyệt đối, 2 kW

SV-M200AS

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển