Đế đỡ cho động cơ có phanh điện từ, 10 m SV-D10A

SV-D10A - Đế đỡ cho động cơ có phanh điện từ, 10 m

Các mẫu khác