3 pha 200 đến 230 VAC (cho 2 kW) SV-200L2

SV-200L2 - 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 2 kW)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác