Một pha 100 đến 115 VAC (cho 200 W) SV-020L1

SV-020L1 - Một pha 100 đến 115 VAC (cho 200 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác