3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 100 W) SV-010L2

SV-010L2 - 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 100 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác