Một pha 100 đến 115 VAC (cho 100 W) SV-010L1

SV-010L1 - Một pha 100 đến 115 VAC (cho 100 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác