Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

Sê-ri VT5

Catalogue Tải Catalogue về

VT5-X10

VT5-X10 - PM_144X10

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)
  • CSA

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác