1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

VT2-B7

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển