1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Cáp có đầu nối có thể tháo rời (10 m)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Cáp có đầu nối có thể tháo rời (10 m)

OP-87196

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển