1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Cáp kết nối EtherNet (5 m)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Cáp kết nối EtherNet (5 m)

OP-87189

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển