1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Cáp kết nối RS-232C/422 (3m)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Cáp kết nối RS-232C/422 (3m)

OP-87185

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển