Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao

Sê-ri VT2

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - VT-H8G