Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao

Sê-ri VT2

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - VT-H8G