Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao

Sê-ri VT2

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch VT2-B7

VT2-B7 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

Các mẫu khác