1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao
  6. Các mẫu
  7. Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường chuyên dụng cho mẫu VT2 5 inch (Không có sẵn cho VT3)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao Sê-ri VT2

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường chuyên dụng cho mẫu VT2 5 inch (Không có sẵn cho VT3)

VT2-B5

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển