Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao

Sê-ri VT2

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 10 inch VT2-B10

VT2-B10 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 10 inch

Các mẫu khác