M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 10 m OP-88791

OP-88791 - M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88791

Loại

M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác