M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện 10 m OP-88784

OP-88784 - M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88784 *1

Loại

M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện

Chiều dài

10 m

*1 Sử dụng tải từ 12 A trở xuống cho mỗi V1 và V2 và tổng tải từ 20 A trở xuống khi sử dụng cáp nguồn OP-88782 đến OP-88787.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác